Ondersteunen

Hoe u ons kunt ondersteunen

Wij voelen ons erg bevoorrecht dat we onder de mensen van Noord Ghana kunnen wonen, werken en hen mogen dienen. We weten dat we dit werk niet uit ons zelf kunnen en we zijn God dankbaar dat Hij voor mensen zorgt die naast ons willen staan en ons geestelijk en praktisch willen steunen. Als u ook ons werk wilt steunen dan volgen hier mogelijkheden:

Door Gebed:
Wij zouden blij zijn als jullie regelmatig willen bidden dat wij in staat zullen zijn om het werk te doen waarvoor God ons heeft geroepen.

Wij zullen regelmatig onze gebedsonderwerpen op deze blogsite vermelden in de sectie 'Bidden en Danken', en details vermelden van gebedsonderwerpen in de blog hoofdstukken

Als jullie ook een kopie van onze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunnen jullie contact met ons opnemen via mail. We zullen dan jullie adres opnemen in onze mail lijst.

Door te Geven:
Onze financiële ondersteuning komt van kerken, personen, familie en vrienden. Wij geloven dat God mensen ertoe brengt om ons werk te steunen en dit schenkt vreugde aan ons als ontvangers maar ook aan de gevers die ons steunen. De financiële steun die we ontvangen speelt een cruciale rol in de uitbreiding van Gods Koninkrijk, omdat wij in staat gesteld worden Hem te blijven dienen op de plaats waar Hij ons, naar onze vaste overtuiging, geplaatst heeft.

Als jullie ons als gezin zouden willen steunen, of met ons willen deelnemen aan één van onze speciale projecten, dan willen we graag van jullie horen. Voor meer informatie, stuur een email naar:
yakubufamghana@gmail.com.