woensdag 31 maart 2010

De Verkondiging van het Onbekende Kruis

Veel mensen in het gebied waar we werken, brengen regelmatig offers aan goden; bloed van dieren vernieuwt het verbond dat mensen met deze goden hebben en bewaart de vrede tussen de wereld van de geesten en de wereld van de mensen. De meeste mensen hebben geen idee wat de Christenen met Pasen vieren en zijn veelal verbaasd te horen dat er in de Bijbel ook veel over offers geschreven wordt. Maar helaas kennen ze niet de betekenis van Jezus' offer dat voor 'eens en voor altijd' is (Hebr. 10:10).

Het is opmerkelijk dat het symbool van het kruis hier wel bekend is. Als er in dit gebied een kindje geboren wordt, maken de mensen met houtskool een teken van het kruis boven de deuren van de kamers in hun huizen - ze geloven dat dat bescherming brengt. Als mensen een nieuw huis in gebruik nemen doen ze precies hetzelfde. Voordat de mensen hier een stuk land bewerken maken ze een teken van het kruis in de grond waarmee ze bescherming over hun land afroepen en daarmee een goede oogst. Met het maken van tekens van het kruis hopen ze vloeken en ander ongeluk af te weren. Het is onduidelijk waar dit gebruik vandaan komt maar zowel Christenen, Moslims en aanhangers van traditionele godsdiensten voeren het uit.

'een kruisje boven een deur en een boven een raam zoals je dat in de meeste huizen kunt vinden'


Voor deze week heeft Abukari een radioprogramma opgenomen dat in het teken van Pasen staat. Hij legt de betekenis van Jezus' offer uit en relateert het aan de gebruiken van de mensen hier. Hij wil mensen daarmee aanmoedigen om de gebruiken die ze al jarenlang uitvoeren eens onder de loupe te nemen. Om zo de Dagomba mensen op hun religieuze gebruiken te wijzen, doet Abukari een beetje denken aan de woorden van Paulus in Handelingen 17:22,23,28 waar hij zegt: ,, Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u...Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij..."

Willen jullie bidden dat er veel mensen naar dit programma (Donderdagavond a.s.) zullen luisteren en dat ze op zoek zullen gaan naar 'de man aan het kruis', dat God het zal gebruiken om Zijn liefde en verlossingswerk bekend te maken aan de Dagomba mensen.

'Toen we kort geleden een Katholieke Kerk bezochten, probeerde Samuel het kruis aan te raken'

1 opmerking:

Harold zei

Is het niet zo dat Afrika voor een groot gedeelte christelijk geweest is? Vooral in het noordelijke gedeelte meen ik.