Huis van Hoop

We hebben er al jaren over gedroomd – een thuis voor jonge mensen om ze te ondersteunen bij onderwijs en in hun geestelijke groei. Sinds Oktober 2008 hebben 16 jongeren zo’n thuis gevonden, ‘Tahima Yili’ of ‘Huis van Hoop’ dankzij de hulp van een vriendengroep in Nederland, 'Stichting Verrekijker' en de het Bible Church of Africa (Ghana).


Veel christelijke jongeren uit plattelandsgemeenschappen die hun basis- of vervolgopleiding afgerond hebben, hebben niet de contacten (mensen die hen onderdak bieden) of financiën om hun opleiding ver van huis te vervolgen, omdat deze opleiding niet in hun plattelandsgebied wordt aangeboden. Sommigen hebben wel familie bij wie ze zouden kunnen verblijven om hun opleiding te vervolgen, maar vaak zijn dat geen christenen, en onder toezicht en druk van familie zullen de jongeren hun christen-zijn opgeven. Sommige jongeren vinden onderdak in z.g. ‘kostscholen’ maar de plaatsen zijn daar beperkt, en ook daar is de sociale druk om het Christendom op te geven. Ook al vinden ze een plaats in een kostschool dan is vaak de leeromgeving verre van ideaal wat de schoolresultaten niet ten goede komt. Anderen die nog maar kort christen zijn, hebben tijdelijk onderdak nodig, omdat ze uitgestoten zijn door hun familie of leefgemeenschap. Door deze problemen krijgen veel kinderen niet de gelegenheid om de studie te voltooien waaraan ze begonnen zijn maar wel willen afmaken Het doel van het Hostel is daarom voor een veilige omgeving te zorgen voor jongeren uit dorpen die in de regionale hoofdstad Tamale willen studeren.

Het Hostel zal zorgen voor:
  • een huis om in te wonen
  • een christelijke omgeving
  • geloofsondersteuning en -groei
  • christelijke literatuur
  • ondersteuning en aanmoediging bij de studie
  • ouderlijke zorg, leiding en counselling
  • materiële ondersteuning voor wie dat nodig heeft

Er zijn voorlopig 7 kamers gebouwd waarvan er 5 voor de studenten gebruikt worden. De andere 2 worden als opslagruimte en kantoor gebruikt. Er is een huis gebouwd voor de huisouders en momenteel wordt er gebouwd aan nog eens 7 kamers en een woon- en studeervertrek voor de studenten. In de toekomst hoopt men ook nog een keuken en eetzaal te bouwen. Als alles klaar is, kan het hostel aan zo'n 50 studenten ruimte bieden.

We hebben voor de toekomst nog veel meer plannen voor ‘Tahima Yili’, jullie kunnen hier meer over lezen op de website van 'Stichting Verrekijker'.

Het runnen van het hostel en het creeren van een goede leef- en studeeromgeving is niet zonder uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de noodzaak voor fietsen. Sommige studenten hebben geen fiets en lopen wel 10 km per dag van en naar hun scholen. Degenen die wel een fiets hebben, hebben vaak geen geld om hun fiets te repareren als die kapot gaat. Het hostel wil ook graag boeken kopen om een bibliotheek op te zetten zodat ze studenten beter kunnen ondersteunen bij hun huiswerk en studie.

Ondersteuning van het werk van 'Tahima Yili':
Als u meer informatie over het hostel wilt ontvangen of als u geinteresseerd bent om het werk te ondersteunen kunt u met ons
contact opnemen.

Gerelateerde berichten: