dinsdag 1 november 2011

Armoede en rijkdom

"Gelukkig zijn de armen, want voor hen is het Koninkrijk van God. 
Maar pas op als u rijk bent! U bent er dan slecht aan toe! Want het geld is het enige geluk dat u ten deel valt.” 
(Lukas 6:20, 24)
 
Ook al zijn ze arm, een oude lekke voetbal
is altijd nog beter dan helemaal geen

We worden hier dagelijks geconfronteerd met mensen die arm zijn. Een confrontatie die niet altijd plezierig is. Het wijst ons onder andere op het feit dat we rijk zijn en dat we verantwoordelijk zijn om deze mensen in hun nood te helpen. Maar hoeveel delen we met ze? En is wat we delen voldoende? Kunnen we net doen of we het niet zien omdat er gewoon teveel arme mensen zijn en we ze beslist niet allemaal kunnen helpen?

We delen mais uit aan onze arme buren

In het kader van zijn studie (Masters in Theologie) deed Abukari onderzoek naar, ‘Op welke wijze kan Jezus’ reaktie op de armen in het Lukas Evangelie, een antwoord geven op de noden van de armen in Dagbon, Ghana?’ Als onderdeel van het onderzoek interviewde Abukari een aantal arme mensen in ons gebied. We willen graag een aantal van hun reakties met jullie delen om jullie een beetje beter te laten begrijpen wat het betekent om arm te zijn. Maar, we zullen het nooit volledig kunnen begrijpen zoals een arme man hier uitdrukte: ‘Armoede is als hitte; je kunt het niet zien, je kunt het alleen maar voelen; om te weten wat armoede is, moet je er zelf doorheen gaan.’ 

  • ‘Een arm persoon is afhankelijk van anderen en lijdt altijd. Alles wat hij doet, faalt. Hij is altijd ziek en klaagt altijd. Arme huishoudens leven voortdurend in crisis en er is geen blijdschap. Huishoudens reageren op zo’n crisis door de geesten te raadplegen om te weten te komen waarom ze arm zijn en de slechte geesten te verdrijven.’ 

  • ‘Een arme persoon heeft veel “als-en” in zijn leven omdat er voor een arm persoon niets zeker is. Een arm persoon kan geen plannen maken omdat hij altijd door omstandigheden geleid wordt. Hij is erg kwetsbaar.’ 

  • ‘Armoede betekent buitengesloten zijn. Armoede heeft macht over je. Zelfs als een rijke man leugens vertelt, wordt soms net gedaan alsof het waar is. Geld gebiedt respect, waardigheid en eer om wat geld kan doen. Geld ontkent karakter, het verbergt slechte zaken.’ 

Op weg naar het land
  •  'Een arm persoon gaat elke dag naar zijn land omdat alles wat hij nodig heeft van de opbrengst van zijn land moet komen. Als hij morgen iets wil kopen, moet hij vandaag naar het land gaan om wat van zijn gewassen te oogsten om te verkopen. Dan heeft hij wat geld om te kopen wat hij nodig heeft. Maar een persoon die niet arm is, kan thuis blijven en zijn problemen daar oplossen. Een arm persoon moet in de hete zon werken voor alles wat hij nodig heeft. De persoon met geld, hoeft zijn huis niet te verlaten. Ik ben arm maar heb het beter dan sommige anderen want ik heb een oude fiets en wat kleren om aan te trekken. Sommige mensen kunnen zich dat zelfs niet veroorloven. Als ik op een dag in staat ben om mijn oude fiets te vervangen met een nieuwere dan weten de mensen dat het beter met me gaat. Maar een arm persoon denkt zelfs niet aan een nieuwe fiets of kleren omdat hij weet dat hij beperkt is in zijn mogelijkheden. Hij durft zo’n droom niet te dromen.' 

Blij met tweedehands kleding

  • ‘Een arm persoon heeft geen vrienden of zoals een spreekwoord in Dagbani het zegt, “De arme man heeft geen geliefde.” Wat een arm persoon ook wil, hij kan het niet krijgen. Er is geen eten, je kunt niet kiezen wat je wil eten of drinken en de kinderen zijn ondervoed.’ 

  • 'Er zijn verschillende dingen die ik had willen doen maar gebrek aan geld heeft deze ideeën gedood. Het heeft het licht uitgedaan. Ik kan niet doen wat ik wil doen. Soms voelt het alsof ik aan een ketting zit. Ik zie mogelijkheden of weet wat ik wil doen maar zodra ik een paar stappen doe wordt ik weer op mijn knieën getrokken en kom niet meer vooruit.’ 

Het geitenproject helpt arme mensen hun kinderen naar school te sturen

In het Evangelie van Lukas, reageert Jezus op de situatie van de armen op verschillende manieren. Hij daagt de mensen en hun waarden en normen ten aanzien van bezit en status uit. Hij onderschreef de toenmalige orde tussen de rijken en armen niet maar zag het lijden van de armen als een gevolg van onrechtvaardigheid en de noodzaak om deze te hervormen. En hoe zit dat vandaag de dag met onze maatschappij? Welke mensen worden buitengesloten? Jezus riep de mensen op om volgens de leefregels van het Koninkrijk van God te leven en zo de onrechtvaardigheid in de maatschappij te aan te pakken. We willen jullie uitdagen om het Evangelie van Lukas (weer eens) te lezen en te zien hoe Jezus zowel de rijken als de armen aanspreekt. Ontdek hoe Jezus de waardigheid en eigenwaarde van de armen herstelt en hen nieuw inzicht verschaft in de waarden en normen van God’s Koninkrijk. Lees hoe hij de rijken oproept zicht te indentificeren met de waarden en normen van God’s Koninkrijk en te beginnen met het proces om een keer te brengen in de materiële en sociale situatie van de armen in het “hier en nu”. God’s Koninkrijk in zowel het leven van de armen als de rijken moet het heden hervormen. Welke rol hebben wij? Iets om over na te denken?!

Weinig kleding om te dragen maar wel heel veel plezier

Mensen drogen hun oogst zodat ze in het droge seizoen ook nog te eten hebben

Geen opmerkingen: