zaterdag 27 september 2008

"Neem deze Bijbel, leer eruit......."

“Wie zijn mijn moeder en mijn broeders?”, vroeg Hij. En rondziende over degenen die in een kring rondom Hem zaten, zei Hij : “Zie mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuste en moeder.”
Marcus 3:33-34.

Bovenstaand Bijbelgedeelte manifesteerde zich in het leven en sterven van Mba Yakubu. Wijlen Yakubu werd Christen toen hij ongeveer 50 jaar was. Hij woonde in Kayong, een traditioneel dorp in de omgeving van Yendi. Hij was de enige Christen in de hechte gemeenschap van ongeveer 600 mensen. Achttien jaar lang liep hij elke zondag 32 km heen en 32 km terug naar een ander dorp voor de kerkdienst. Hij werd veracht, beledigd en belachelijk gemaakt door familie, vrienden en de gemeenschap. Eind juli riep de Heer Yakubu Thuis.

Het hele dorp wilde echter niets te maken hebben met zijn lichaam, omdat hij christen was. Dus kregen wij een SOS bericht (we wonen ongeveer 50 km daarvandaan) waarin ons werd verteld dat hij gestorven was en kwamen we onmiddellijk in actie en gingen erheen om hem te begraven. Op de dag van de begrafenis brachten ongeveer 100 gelovigen de nacht door in dat afgelegen dorp. We dansten en zongen om te danken voor het leven van die toegewijde dienaar van Christus.

'dansen uit dank voor het leven van Mba Yakubu'


Tijdens de begrafenisdienst kwamen de meeste dorpelingen hun nieuwsgierigheid bevredigen (naar het meemaken van een christelijke begrafenis voor de eerste keer) en we hadden de kans en het voorrecht om hen het Evangelie te verkondigen. We daagden hen ook uit om elkaar lief te hebben en in eenheid te leven. Zij verbaasden zich dat ter wille van één man honderden mensen uit de hele regio bijeen waren gekomen – in Christus zijn we allen – ook al wonen we ver van elkaar – één gezin geworden. Het was een grootse verkondiging en getuigenis van broederliefde van de christelijke minderheid in dit deel van de wereld.

'een collecte gehouden tijdens de begrafenis die verdeeld wordt onder de broers en de weduwe'

Op zijn ziekbed had Yakubu Abdulai, de zoon van zijn broer, laten komen en hem zijn Bijbel gegeven en gezegd: “Neem deze Bijbel, leer eruit en laat je leven erdoor geleid worden.” Samen met alle kerkleiders hebben we gebeden en Abdulai aanbevolen in de zorg van de Heer. Sindsdien onderhoudt de jonge man contact met de kerk waarvan zijn oom lid was.

Yakubu heeft in zijn leven gezaaid en wij verwachten en bidden om een overvloedige oogst.

GEBEDSPUNTEN

  • Willen jullie bidden om gezondheid, omdat we deze maand kampen met malaria.

  • Bid voor de vrouw en de familie van Yakubu opdat de getuigenissen die ze hebben gehoord hen zal brengen tot geloof in Jezus Christus

  • Bid voor Abdulai dat hij zich zal richten op de Bijbel en als Elia en Elisa een dubbel deel van de geest van zijn oom zal ontvangen

  • Bid dat de mensen in Kayong die belangstelling hebben getoond in de leven brengende boodschap van Jezus het Licht zullen zien

Geen opmerkingen: