donderdag 18 februari 2010

Cake voor Fietsen

Eind vorig jaar is in de gemeente Zuidwolde een tulband cake aktie gehouden georganiseerd door Go4GhanaKids om fietsen bijelkaar te sparen voor schoolgaande kinderen in het noorden van Ghana. Vorige week hebben we 20 fietsen kunnen uitdelen waarvan 16 aan meisjes. De kinderen kwamen uit 9 verschillende dorpen.

'Micah inspecteert de fietsen'

De meeste kinderen die een fiets gekregen hebben, zitten net in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Een aantal van de kinderen liep wel 10 tot 20 kilometer per dag (heen en terug ) naar school. De andere kinderen zitten nu in de laatste klas van het basisonderwijs en hopen volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs te gaan. Omdat zij over een paar maanden lange afstanden moeten gaan lopen, hebben zij nu alvast een fiets gekregen.

'de trotse eigenaren van de fietsen'


Voordat we de fietsen uitdeelden, hebben we met de kinderen gepraat over het belang van onderwijs maar natuurlijk ook over het onderhouden van de fietsen. We hebben ze op het hart gedrukt dat de fietsen echt voor hunzelf zijn en niet voor een ander familielid. Veel mensen in de dorpen hebben belang bij een vervoermiddel dus dat vaders of moeders, broers of zussen er ook graag een willen is niet zo vreemd, maar deze fietsen zijn echt bedoeld voor het bevorderen van hun onderwijs!

'de fietsen worden aan God opgedragen en ook wordt er voor het onderwijs van de kinderen gebeden'

'luisteren naar een kort toespraakje over onderwijs en het onderhoud van de fiets'

Overigens, veel ouders zijn erg blij met deze gift voor hun kinderen. Het feit dat de kinderen sneller naar en van school kunnen komen, helpt ook weer bij het huishouden want vaak moet er na schooltijd water gehaald worden of brandhout en uiteraard moet er gekookt worden. Maar wat nog belangrijker is, is dat de kinderen veel minder moe zijn als ze thuiskomen en naast alle huishoudelijke karweitjes die ze moeten doen, ook nog een beetje tijd en energie overhouden om huiswerk te maken. Kortom het hele gezin heeft er uiteindelijk baat bij.

'de nieuwe fietsen uitproberen'

Het feit dat er meer meisjes dan jongens een fiets gekregen hebben, heeft te maken met het verschil in waarde dat veel mensen, vooral in de afgelegen dorpen, nog hechten aan onderwijs voor jongens of meisjes. De meeste jongens die lange afstanden naar school moeten lopen, hebben al een vervoermiddel - misschien gekregen of geleend van een vader of broer. De meisjes zijn wat dat betreft hier nog altijd achtergesteld. Gelukkig begint dat langzaam aan te veranderen en beginnen ouders ook hun dochters meer te stimuleren om naar school te gaan. Zo'n fiets helpt daar natuurlijk geweldig bij. Want, zoals een belangrijk gezegde hier in Ghana zegt: ' Onderwijs je een man dan onderwijs je een persoon, onderwijs je een vrouw dan onderwijs je een hele natie!'

'nadat ze de fiets in ontvangst genomen hebben, fietsen ze ermee naar de dorpen waar ze vandaan komen'


Dank God voor:
  • de fietsen, dit zal echt het onderwijs van deze kinderen ten goede komen
  • goede gezondheid
Bid voor:
  • het onderwijs van deze kinderen, dat de ouders in staat zullen zijn het onderwijs te bekostigen
  • geestelijke groei; al deze kinderen bezoeken een van onze kerkjes; dat ze sterk zullen staan in hun geloof
  • op hand zijnde trainingen en vergaderingen

Geen opmerkingen: