zondag 14 november 2010

Joint Venture

In juli hadden bezoek van Iris Liang. Ze werkt voor Videre Microfinanciering in Amerika. Videre is geinteresseerd om met ons samen te werken in het opzetten van kleine zaakjes of handeltjes met het doel deze te gebruiken om te evangeliseren. Iris en haar collega John kwamen naar Yendi om te onderzoeken of een dergelijk programma in Yendi haalbaar zou zijn.

Iris kijkt samen met Samuel en Micah rond op de markt van Yendi om een indruk te krijgen hoe mensen in dit gebied hun goederen verhandelen

Het doel van het programma is om training aan te bieden op het gebied van zakendoen maar daarnaast ook aandacht te besteden aan hoe je handel kunt gebruiken om ook op geestelijk en sociaal gebied een bijdrage in de dorpen te leveren. Het onderzoek in juli viel positief uit en nu komt Iris opnieuw met een team uit Amerika naar Yendi om de eerste fase de training te starten met 30 deelnemers uit de kerken rondom Yendi. De 6 leden van het team zijn allemaal professionele zakenmensen en zullen een week lesgeven over Bijbelse principes in zakendoen, zakendoen vanuit God’s perspectief, basisvaardigheden in marketing en boekhouden. Voor 4 leden van het team is het de eerste keer dat ze naar Afrika komen.

Je kunt meer over het team en hun komst naar Ghana lezen op: 'First Team to Ghana' en ook over Iris’ eerdere bezoek aan ons: 'Always Smile at your Customers' en 'Rainbow Fish in Yendi'.

Iris brengt een bezoek aan Simon, een van de leden van onze kerk die een klein winkeltje heeft waar hij medicijnen verkoopt

Iris gaat samen met Pastor Azindow op stap naar de dorpen om mensen in de afgelegen dorpen te bezoeken om te zien watvoor handeltjes mensen daar opgezet hebben

Hieronder is een korte video die ook tijdens Iris’ bezoek aan Yendi in juli gemaakt is. Het laat zien hoe iedere training begonnen wordt met een korte tijd van zang en gebed. Als de camera de groep rond gaat, kunnen jullie ook Abukari even zien!

We kijken ernaar uit om het Videre Team in Yendi welkom te heten en naar het begin van een nieuw ‘joint venture’ tussen Videre en BCA.


Bid voor:
  • Voor een veilige reis van het Videre Team van Amerika naar Accra en naar Yendi
  • Voor de voorbereidingen van het Videre team, voor hun reis en de training
  • Voor de deelnemers, - dat het voor hen een goede en ook zinvolle training zal zijn
  • Voor alle zaken die we in Yendi moeten regelen zoals onderdak en maaltijden voor het team en de deelnemers

Geen opmerkingen: