vrijdag 2 september 2011

Helpen Groeien

Het dorpje D.C. Kura is een boerendorp in het Yendi district. Het dorp kreeg haar naam van een District Chief (vertegenwoordiger van de regering) die een stuk land in dit dorp verbouwde. Omdat hij een belangrijke persoonlijkheid is werd het dorp naar hem vernoemd.

De inwoners van D.C. Kura hangen een Afrikaanse Traditioneel Geloof aan. Ze geloven dat ze omringd zijn door geesten die invloed uitoefenen op het leven van mensen, zowel goed als kwaad. Dit geloof brengt angst en maakt de mensen slaaf van hun geloof. Uit angst brengen ze offers om de goden en voorvaders tevreden te stellen die in staat zijn hun leven te zegenen of te vervloeken, afhankelijk van hoe een mens op aarde leeft.

In 1992 besloot Pastor Azindow een alfabetiseringsklas in dit dorp te beginnen omdat er in het hele dorp niemand was die de lokale taal of Engels kon lezen. Door de alfabetiseringsklas kwam dit dorp ook in aanraking met het Goede Nieuws van Jezus Christus waardoor er een ommezwaai kwam in het leven van veel mensen in het dorp. Ze leerden de waarheid kennen, en de waarheid heeft hun werkelijk vrijgemaakt (John 8:31, 32); veel families gaven hun leven aan Jezus. Veel jonge mannen en vrouwen namen met enthousiasme deel aan de alfabetiseringsklassen en grepen de visie aan om ook hun kinderen naar school te sturen. De huidige leider van de kerk in D.C. Kura, Naakiwu Lamba, is zelfs één van de eerste leerlingen die de alfabetiseringsklas bezocht. In 1994 hielp Mark Hagerup de nieuwe gelovigen met het stichten van een kerk. Sinds de start van de kerk in D.C. Kura blijft de kerk zowel in aantal als ook op geestelijk vlak groeien.

Het kerkgebouw van D.C. Kura

Abukari met Naakiwu Lamba de leider van de kerk in D.C. Kura

De speciale samenkomst afgelopen zondag bevestigde dit toen we getuige waren van het afscheid dat de oudere kinderen van de zondagsschool namen. Toen we bij de kerk aankwamen zaten de 14 kinderen die de zondagsschool gingen verlaten onder een boom om nog even een laatste keer een paar liedjes te oefenen die ze tijdens de dienst zouden zingen. Onder een andere boom zaten nog eens zo’n 70 kinderen die ook wekelijks de zondagsschool voor kinderen bezoeken. De kerk zelf was gevuld met volwassenen die allemaal deel uitmaken van de leden van de kerk in dit dorp. Toen de 14 jongeren de kerk van 6 x 8 meter binnenkwamen, gevolgd door de 70 andere kinderen, om deel uit te maken van de dienst werd het weer eens heel duidelijk dat de mensen van de kerk van DC Kura hun kerk ontgroeid zijn. Wat een heerlijk probleem – de kerk is te klein!!!! Prijs God.

We nemen nu de uitdaging op ons om te zien hoe we al deze groepen een plekje kunnen geven in één gebouw. Wilt u met ons bidden en naast ons staan als we fondsen proberen te werven om een nieuwe kerk te bouwen. Voor het gebouw is zo’n € 12,000 euro nodig.

De kinderen komen buiten samen onder bomen

Joke spreekt de kinderen van de zondagsschool toe

De kerk is te klein

Dank God voor:
  • De groei van de kerk in D.C. Kura
  • De leiders en hun toewijding aan zowel de volwassenen als kinderen binnen de kerk 
 Bid voor:
  • Deze kerk, dat ze zullen blijven groeien, in aantal maar vooral ook in hun geloof 
  • Fondsen om een nieuwe, grotere kerk te bouwen
  • Voor onze reis naar Kara, Togo: we hopen daar van 4 tot 11 September te zijn
  • Voor de kinderen die 12 September na lange tijd weer voor het eerst naar school gaan
  • Voor veilige aankomst van een team van Videre die van 11 tot 16 September in Yendi hoopt te zijn om een nieuwe groep mensen te trainen in het kader van ‘Business as Mission’

Geen opmerkingen: